Intuïtie in leerprocessen (reactie)​​​​​​

Leren en ontwikkelen
TsvB 2014 #1

Intuïtie speelt een centrale, zo niet cruciale, rol in begeleiding en leerprocessen. In het artikel ‘Het leren ontwikkeld-t’ van Ruijters, Simons en Wallenaar (TsvB 2014-01) wordt voorgesteld om het intuïtieve leren te benoemen als een afzonderlijke leervoorkeur met specifieke kenmerken en begeleidingsbehoeften. In deze reactie lever ik een bijdrage aan de begripsdifferentiatie rond intuïtie...

​​​​​​​Boer, E.E. de