Inclusie is ook een keuze - Versterken van de lhbt-gemeenschap binnen organisaties​​​​​​

Begeleidingskunde
Organisatieontwikkeling
TsvB 2020 #4

In de literatuur wordt het thema inclusie met name belicht vanuit de context van de (werk)omgeving. Ook het beleid voor diversiteit en inclusie van veel organisaties is gericht op de context van de organisatie als geheel. De auteur vindt echter dat de te includeren doelgroep ook zelf een verantwoordelijkheid heeft en een bijdrage kan leveren aan de eigen inclusie. In dit artikel beschrijft hij de resultaten van een onderzoek naar mogelijke interventies die gericht zijn op lhbt-medewerkers en die de inclusie van deze groep beogen te bevorderen.

​​​​​​​Ernst Dekker