Hoge verwachtingen. Het coachen van mensen aan de top​​​​​​

Begeleidingskunde
Leiderschapsontwikkeling
TsvB 2013 #4

Over het specifieke onderwerp van het coachen van bestuurders en hoge directeuren is betrekkelijk weinig geschreven en empirisch materiaal is al helemaal  schaars op dat gebied. Spiegel aan de top, het nieuwe boek van Yvonne Burger (o.a. hoogleraar organisatiecultuur, communicatie en leiderschap), gaat over de praktijk van executive coaching. Het bestaat uit een inleidend hoofdstuk, vijftien uitgewerkte gespreksverslagen en een concluderend hoofdstuk. In de flaptekst worden deze interviews door collega-hoogleraar Erik de Haan aangeduid als ‘onopgesmukte verhalen’ en het geheel noemt hij ‘een liefdevol relaas over het ambacht’. Die omschrijving vind ik heel treffend. De acht verhalen van de bestuurders over hun ervaringen met coaching, de vijf gesprekken met coaches over hun werk met mensen aan de top en de drie interviews met commissarissen en leden van raden van toezicht zijn stuk voor stuk warm van toon. Zonder de mensen te kennen, zonder ook privé-informatie te lezen, voelen de verhalen toch als nabij en raakt de lezer betrokken bij de gesprekspartners...

​​​​​​​Burger, Y Ronde, M.A. de