Hoe word ik een effectieve interventionist?​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
TsvB 2016 #2

Chris Argyris deed ruim dertig jaar onderzoek naar effectiviteit van menselijk handelen in organisaties. Geworteld in het pragmatisme van John Dewey en de ‘action research’ van Kurt Lewin stond hij als onderzoeker niet op afstand van het onderzochte sociale systeem, maar mengde hij zich in hun praktijk. Immers: theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de waarheid vind je slechts door te achterhalen wat werkt. Onderzoeken kan aldus alleen in contact met het systeem en krijgt daardoor de vorm van een interventie. Deze bijdrage gaat in op de lessen die Van Gils trok uit het lezen van 10 van de 31 boeken van Argyris en mede-auteurs, vanuit de ambitie om zijn effectiviteit als onderzoekend begeleider te vergroten.

​​​​​​​Bastiaan van Gils