Hoe supervisie in Nederland ontstond en zich ontwikkelde​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
Veranderingen
TsvB 2018 #1

De geschiedenis van supervisie in Nederland is nauwelijks beschreven en daardoor vrijwel onbekend, stelt de auteur. Een beroepsgroep die terugblikken van belang vindt om van te leren, mag de geschiedenis van het eigen vakgebied echter niet veronachtzamen. Zicht op het verleden openbaart ontwikkelingssamenhangen en -tendensen die ook nu en in de toekomst van belang kunnen zijn voor de identiteit en methodiek van het vakgebied. Bovendien wordt zichtbaar hoe de ontwikkeling vormgegeven werd door maatschappelijk geëngageerde collega’s.

Download PDF

Download literatuurlijst PDF

​​​​​​​Louis van Kessel