Het roldoorbrekend gelaat van de ander. Begeleiding aan de hand van Levinas​​​​​​

Begeleidingskunde
Filosofie
Persoonlijke ontwikkeling
TsvB 2014 #2

Ons vak betreft de ander, de ander die begeleiding en hulp vraagt. De filosoof die altijd wordt geassocieerd met ‘de ander’ is Levinas. Ik heb zijn filosofie leren kennen in mijn jeugd, doordat mijn ouders vonden dat zijn ideeën boven alle andere uitstegen. Toen ik op latere leeftijd coach werd, raakte ik zelf gegrepen door zijn filosofie, zoekend naar antwoord op vragen als: wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de coachee? Wat is de werkelijke expertise van de coach? Het ontmoeten van de ander is het adagium. Hoe kan ik de ander ontmoeten en tevens helpen, vanuit een rol waarvoor ik goed betaald word?

​​​​​​​Ruiter, J. de