Het organiseren van spontaniteit. Reactie op Van Yperen e.a.​​​​​​

Begeleidingskunde
Effectiviteit
TsvB 2015 #2

In hun uitgebreide artikel willen Van Yperen e.a. (TsvB 2015-02) ons als veld informeren over de stand van zaken ten aanzien van de effectiviteit van supervisie en coaching. Hoe een koe het beste een haas kan vangen, lijkt zijn zoektocht te zijn. Zware kost voor mij als relatief nieuwe coördinator van het MentorProgramma Friesland, waarbij ik samen met een zeer ervaren coördinator optrekt in de dagelijkse werkzaamheden...

​​​​​​​Hoekstra, H.J.