Het lichaam vertelt​​​​​​

Methoden en technieken
Reflectie en bewustwording

Dit artikel van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen te Arnhem geeft geen beschrijving van onderzoek, maar wel een mooi verhaal over het toepassen van psychodrama in psychotherapeutische begeleiding. Het lichaam is het theater van de emoties. Het samengaan van gedachten, emoties en motoriek vormt op specifieke wijze integratieve patronen, die ten grondslag liggen aan lichaamstaal. In de lichaamshouding ligt dus een verhaal of betekenis besloten. De mens, als verteller van dat verhaal, heeft vier zijnswijzen: handelen/spreken, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denken. In eerste instantie is iemand zich vaak maar bewust van één of twee zijnswijzen. Door het trainen van het lichaamsgevoel kan men zich meer bewust worden van alle zijnswijzen en dus van de integratieve patronen die een rol spelen.

Het artikel vertelt over hoe psychodrama een rol kan spelen in het proces van bewustwording. Door middel van ‘neerzetten en uitspelen’ kan de verteller onderzoeken op welke manier handelen, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denken een rol spelen in diens verhaal. De verteller is daarbij zowel acteur als regisseur. Mentaliseren, van een afstand kijken en zelfreflectie helpen de verteller zichzelf meer cognitief te sturen, waardoor er innerlijke veranderingen ontstaan. Dus als, in een begeleidingssituatie, de cliënt niets meer te zeggen heeft, kan wellicht het lichaam meer vertellen.

​​​​​​​Jonge, M. de (2013). Het lichaam vertelt. Internet: www.academiepsychodrama.com/publicaties/artikelen/het-lichaam-vertelt.