Het beste van twee werelden​​​​​​

Psychologie

Het is een algemeen geaccepteerde wijsheid dat keuzes het best gemaakt kunnen worden met een proces van bewuste beraadslaging. Toch blijkt steeds vaker dat mentale processen die buiten het bewustzijn omgaan onze beslissingen beïnvloeden. Misschien zijn die zelfs beter geschikt om beslissingen te beïnvloeden, dan bewuste mentale processen. Dit artikel beschrijft interessant Nederlands onderzoek, uitgevoerd door de auteur van Het slimme onbewuste, naar bewust en onbewust denken. De resultaten wijzen erop dat het bij het maken van keuzes in complexe situaties een kwestie is van het beste van twee werelden. Interessant voor coaches die willen weten wat zijzelf en hun coachees kunnen doen als ze lastige keuzes moeten maken. Wanneer ga je erover nadenken en wanneer kun je er beter een nachtje over slapen? Voor meer interessant onderzoek over ‘het slimme onbewuste’ zie ook deze video.

​​​​​​​Nordgren, L.F., Bos, M.W. & Dijksterhuis, A. (2011). The best of both worlds: integrating conscious and unconscious thought best solves complex decisions. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 509-511.