Het begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams​​​​​​

Methoden en technieken
Reflectie en bewustwording
Zingeving en bezieling
TsvB 2016 #4

Het begeleiden van bestuurs- en directieteams is soms een uitdagende aangelegenheid, zeker bij organisaties en teams onder druk, waarbij de spanning tussen de teamleden soms hoog kan oplopen. Dit artikel gaat over hoe executive teamcoaches met deze spanning kunnen omgaan. Wat is een effectieve aanpak om teams onder druk te helpen zich verder te ontwikkelen, waarbij de coach zelf in balans blijft? In dit artikel gaat de auteur achtereenvolgens in op haar bronnen van inspiratie in de literatuur, beschrijft zij een casus uit haar eigen praktijk en zet zij uiteen wat haar aanpak is als begeleider van teams. In de conclusies gaat de auteur in op het belang van containment, ruimte in de aanpak, de kwaliteit van het contact en de relatie met het team, en de aansluiting met de context van het team.

​​​​​​​Yvonne Burger