Het begeleiden van gevoel. De kracht, (on)macht en pracht van gedeelde emoties​​​​​​

Begeleidingskunde
Emoties
TsvB 2015 #3

Nog altijd heerst in veel organisatieculturen een taboe op het openlijk uiten van ervaren emoties. Op basis van haar promotieonderzoek en vanuit ervaring in het begeleiden van individuen en teams in organisaties, ziet de auteur dit als een gemiste kans. In dit artikel wordt er vanuit een (sociaal)psychologisch perspectief gekeken naar de mogelijke positieve en negatieve effecten die het interactief delen van emoties heeft op prestaties en onderlinge relaties tussen individuen in teams.

​​​​​​​Klep, A.H.M.