Het aha-moment​​​​​​

Begeleidingskunde
Effectiviteit

Een aha-moment, waarbij er opeens een 'lampje' gaat branden in ons hoofd, is vaak een omslagpunt. Het is een signaal van een betekenisvolle gebeurtenis die bijdraagt aan een belangrijke verandering in ons leven. Is dat niet wat we beogen als coach? Dat onze cliënten komen tot dat moment van blijvende verandering? Over de manier waarop deze aha-momenten tot stand komen en wat de rol van een coach is in dit proces, gaat dit artikel.

De auteur omschrijft het moment van echte verandering als een 'tipping point' ofwel aha-moment. Het moment waarop alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Dit gaat gepaard met extreme helderheid, opgetogenheid, een diep besef en opluchting. Vooraf aanwezige, zelflimiterende, overtuigingen lijken plotseling verdampt. Komt dit moment zomaar uit de lucht vallen? Integendeel: een aantal verschillende fasen spelen een rol bij de aanloop naar dit moment. Via frustratie, voorbereiding en incubatie komt de cliënt tot verlichting; het moment waarop het lampje gaat branden. Daarna volgt nog de verificatiefase, waarin blijkt of en in hoeverre de verandering blijvend is. Aha-momenten groeien dus door uren van voorbereiding, nadenken en reflectie.

Wat is nu de rol van de coach in dit proces? Lees het artikel om te ontdekken hoe je de cliënt kunt helpen om tot een belangrijk aha-moment te komen.

​​​​​​​Kets de Vries, M.F.R. (2013). Coaching's 'good hour': creating tipping points. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 6.