Heen en weer tussen vrijheid en verbinding​​​​​​

TsvB 2022 #4

In deze bijdrage verkennen de auteurs in een levendige en diepgaande briefwisseling thema’s als het spanningsveld tussen vrijheid in het maken van eigen keuzes in professioneel handelen en de verwachtingen van organisaties gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Ik begeleid veelal professionals die zoeken naar vrijheid in professioneel handelen in relatie tot het steeds meer, beter en efficiënter moeten werken. Parallel daaraan vraag ik mij vaak af hoe ik mij verhoud tot de context van de systeemwereld.’

​​​​​​​Sjitze de Roos en Sietske Jans-Kuperus