Heartfulness als innovatie bij professionele begeleiding. Over het doelgericht toepassen van biofeedback​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
TsvB 2012 #2

Het lijkt een trend dat steeds meer professionele begeleiders gebruik maken van technische innovaties, zoals biofeedbackapparatuur. Deze apparatuur versterkt en visualiseert subtiele informatie vanuit het lichaam en kan doelbewust worden gebruikt door de supervisor, coach of therapeut. De auteurs beschrijven de methode heartfulness, een combinatie van ademtraining, hartcoherentietraining en aandachttraining (mindfulness). In dit artikel beantwoorden de auteurs de volgende vragen: is heartfulness een innovatie bij professionele begeleiding? Past het doelgericht toepassen van biofeedback in de coachpraktijk of is het een therapeutische interventie? Hoe werkt heartfulness in de praktijk? Deze laatste vraag wordt gekoppeld aan de uitkomsten van de systematische praktijkregistratie, waaruit blijkt dat stress- en somatische klachten significant afnemen na een heartfulness-traject.

​​​​​​​Bremer, R.H.J. Elst, C.W. van