Hartstochtelijk pleidooi voor anders denken​​​​​​

Filosofie
TsvB 2014 #2

Begeleidingskunde is in de eerste plaats een vak dat in de praktijk wordt beoefend. De vraag lijkt dus gerechtvaardigd wat je als praktijkbeoefenaar aan moet met boeken die op meer filosofische leest zijn geschoeid. De filosoof Martin Heidegger had hierover - net als over veel andere zaken - een uitgesproken mening. Hij merkte ooit op dat het er niet om gaat wat je met de filosofie kunt doen, maar wat de filosofie met je doet. In deze bijdrage een verkenning van vijf boeken met uiteenlopende filosofische invalshoeken en perspectieven.

Bespreking van Jos Kessels (2006), ‘Het poëtisch argument.’ Amsterdam: Boom; Paul Wouters (2010), ‘Denkgereedschap 2.0.’ Rotterdam: Lemniscaat; René ten Bos & Mollie Painter-Morland (2013), ‘Bedrijfsethiek.’ Amsterdam: Boom; Bert Coenen (2014), ‘Coaching de oorlog verklaard!’ Rotterdam: 2010 Uitgevers; Paul de Blot (2006), ‘Business spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing.’ Eemnes: Nieuwe Dimensies.

​​​​​​​Brenninkmeijer, J.H.