Grip krijgen op giftig gedoe​​​​​​

TsvB 2023 #2

Hoe kunnen wij agressief gedrag binnen organisaties bestrijden en voorkomen? Dit is de vraag die in deze bijdrage centraal staat. Om hem te beantwoorden, moet je eerst weten wat dat gedrag inhoudt, waardoor het ontstaat en hoe het zich in de praktijk manifesteert. Vervolgens moet een aantal gerichte en samenhangende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld wat betreft analyse en bewustwording, sociale normen en psychologisch veiligheid. Coaching kan daarbij een cruciale rol spelen.

​​​​​​​Hans van der Loo