Gezond verstand is niet onwetenschappelijk ​​​​​​

Onderwijs en opvoeding

Inaugurele rede van Rob Martens bij zijn benoeming tot hoogleraar docentprofessionalisering en onderwijsvernieuwing. Een boeiend verhaal over de kloof tussen onderzoek en praktijk, als het sociaal-wetenschappelijk onderzoek betreft: ‘Het gaat mis als de wetenschap een zeer complex systeem probeert te begrijpen of te voorspellen vanuit een geïsoleerde en overgesimplificeerde kijk op dat systeem. (...) Onderwijs en leerprocessen betreffen typisch zo'n zeer complex samenhangend systeem.'

Bekijk hier de video:

​​​​​​​