Generaties bekeken door Bontekoning​​​​​​

Groepsontwikkeling
Organisatieontwikkeling

'Elke generatie is de update van de vorige.' Dat is de visie van Aart Bontekoning die als organisatiepsycholoog onderzoek deed naar generaties en kenmerken van generaties. Zijn stelling is dat elke nieuwe generatie de cultuur in een organisatie verandert. Opvolgende generaties zijn erop gericht en ervoor ‘gemaakt' om verouderde cultuurpatronen te updaten. Bontekoning heeft over dit onderwerp in de afgelopen jaren veel gepubliceerd.

In zijn boek Generaties! Werk in uitvoering benoemt hij de kenmerken van elke generatie, zoals die uit zijn onderzoek naar voren zijn gekomen. Hij beschrijft de sterke en zwakke kanten van elke generatie, de kritiek die generaties op elkaar hebben en de dynamiek die er is tussen verschillende generaties. En hij beschrijft hoe generaties juist van elkaar kunnen leren. Bontekoning levert met zijn onderzoek over generaties in organisaties nieuwe aanknopingspunten om naar mensen en organisaties te kijken.

Ook voor coaches is dit een nieuwe, waardevolle invalshoek. Vragen stellen vanuit het generatieperspectief kan bijdragen aan meer effectieve begeleiding, aangezien generatiekenmerken - naast individuele kenmerken, zoals blijkt uit het onderzoek van Aart Bontekoning - een substantiële rol spelen.

Bontekoning, A.C. (2012). Generaties! Werk in uitvoering, Hoe generaties onze cultuur veranderen. Amsterdam: Mediawerf.
Bontekoning, A.C. (2011). The evolutionary power of new generations: generations as key players in the evolution of social systems. Psychology Research, 1, 287-301.
Bontekoning, A.C. (2011). De invloed van nieuwe generaties op de bedrijfsintelligentie. Sigma, 6, 6-9.

​​​​​​​Bontekoning, A.C. (2012). Generaties! Werk in uitvoering, Hoe generaties onze cultuur veranderen. Amsterdam: Mediawerf.Bontekoning, A.C. (2011). The evolutionary power of new generations: generations as key players in the evolution of social systems. Psychology Research, 1, 287-301.Bontekoning, A.C. (2011). De invloed van nieuwe generaties op de bedrijfsintelligentie. Sigma, 6, 6-9.