Generatief leiderschap in teams en groepen​​​​​​

Leiderschapsontwikkeling
TsvB 2015 #1

In 2011 las ik in Business Spiritualiteit Magazine een artikel waarin Paul de Blot met Ivo Callens in gesprek gaat over generatief leiderschap (Callens, 2011). Het artikel fascineerde mij, omdat generatief leiderschap een handvat leek te bieden om met teams en groepen vernieuwing en innovatie op gang te brengen, bij complexe vraagstukken waar we op dit moment in onze samenleving voor staan. En dat is waar ik mij als systemisch coach en adviseur mee bezighoud. Denk aan  vragen als: hoe kunnen we binnen de zorg de mens echt centraal stellen? Of: hoe maken we als gemeente meer gebruik van groen en natuur binnen ons nieuwe zorgen welzijnsbeleid? Kenmerkend voor deze vragen is dat oude manieren van samenwerken en organiseren niet meer werken, oplossingen nog bedacht moeten worden  en een enkele stakeholder niet de wijsheid in pacht heeft. En dat vraagt anders waarnemen, denken, voelen en doen: van mensen en organisaties op alle niveaus, in het  gehele systeem...

​​​​​​​Kop, P. van de