Faciliteren van een onderzoekende houding bij Lesson Study-teams​​​​​​

Groepsontwikkeling
Methoden en technieken
Onderwijs en opvoeding
TsvB 2018 #4

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verschillende initiatieven ontplooid op het gebied van professionalisering van leraren. Lesson Study richt op het gezamenlijk en systematisch werken aan de kwaliteit van het eigen onderwijs, door expliciete en gedetailleerde aandacht voor het denken en leren van leerlingen en het observeren van leerlingen tijdens de les. In dit artikel lichten de auteurs Lesson Study nader toe en zoomen vervolgens in op gespreksvoering. Daarna wordt ingegaan op wat maakt dat een onderzoekende houding niet vanzelfsprekend is voor leraren, en hoe een begeleider hierop in kan spelen.

​​​​​​​Siebrich de Vries en Iris Uffen