Ethiek en Supervisie​​​​​​

Leren en ontwikkelen
Persoonlijke ontwikkeling
Reflectie en bewustwording
TsvB 2017 #3

Ethiek is bij uitstek aan de orde in beroepen waarbij er een asymmetrische verhouding tot cliënten bestaat. Derhalve is ethiek ook aan de orde bij supervisie aan deze professionals. Geïllustreerd wordt dat in dit artikel vooral aan de hand van het medische beroep en de aandacht voor ethiek in het medisch curriculum. Ethiek kan men langs twee invalshoeken thematiseren in supervisie: cliëntgericht en professionalgericht. Ten aanzien van dat laatste is een biografische methodiek zinvol. Tot slot worden elementen genoemd van de ethische competentie van de supervisor. Download artikel

​​​​​​​Wim Smeets