Enkele kritische vragen bij Theory U​​​​​​

Methoden en technieken
TsvB 2013 #3

Theory U van Otto Scharmer is op dit moment populair (voor een beschrijving zie het artikel van Beerends, elders in dit nummer). Dat blijkt niet alleen uit het grote aantal hits na een zoekopdracht op internet, er worden ook flink wat boeken over geschreven en er zijn allerlei workshops met Theory U als basis. Het psychologisch modellenboek (2011) wijdt er een werkmodel aan (PM 46) en het meest recente intervisieboek (Bellersen, 2013) geeft een intervisiemethode die gebaseerd is op deze benadering (methode 22). Daarnaast is er een LinkedIn-community rond Theory U ontstaan en baseren grote bedrijven verandertrajecten op Theory U (Beerends, 2012). Het enthousiasme rond deze methodiek blijkt ook uit de aandacht die eraan gegeven wordt in dit tijdschrift...

​​​​​​​Hoonhout, M.