Effectiviteit van supervisie en coaching. Bij wie, wanneer en waarom?​​​​​​

Begeleidingskunde
Effectiviteit
TsvB 2015 #2

Met dit artikel willen de auteurs professioneel begeleiders en organisaties die gebruik maken van professioneel begeleiders informeren over de stand van zaken ten aanzien van de effectiviteit van supervisie en coaching, en hun ideeën omtrent vervolgonderzoek.
 

Filter op 'gratis' en lees dit artikel gratis.

​​​​​​​Heesink, J. Voogd, M. Yperen, N.W. van