Effectiviteit in organisaties - Op het raakvlak van het collectief en de persoonlijkheid​​​​​​

Effectiviteit
Persoonlijke ontwikkeling
Begeleidingskunde
TsvB 2020 JUBILEUMNUMMER

Vier jaar geleden schreef de auteur voor dit tijdschrift een overzichtsartikel over het werk van Chris Argyris die de effectiviteit van mensen in organisaties onderzocht. In deze terugblik wordt het onderwerp effectiviteit vanaf een ander punt opgepakt: de auteur vertelt hoe zijn eigen aanpak door de jaren heen veranderde.

​​​​​​​Bastiaan van Gils