Effecten van positieve psychologie​​​​​​

Psychologie

Er zijn mensen die helemaal geloven in positieve psychologie en zeker weten dat positief denken heilzaam is. En er zijn mensen die al dat optimisme beschouwen als anderen een rad voor ogen draaien en vinden dat dit los staat van de realiteit van het leven. Voor begeleiders die zich grondig willen verdiepen in de effecten van positieve psychologie, is dit een lezenswaardig artikel. Het beschrijft een meta-analyse van onderzoek naar het gebruik van positieve-psychologie-interventies op het welzijn van mensen.

De onderzoekers zochten artikelen met bepaalde trefwoorden en namen, aan de hand van een aantal inclusiecriteria, uiteindelijk veertig artikelen mee in de analyse. De artikelen die in deze analyse zijn opgenomen, verschenen - op één na - alle tussen 2005 en 2012. Het betreft in totaal onderzoek onder 6.139 deelnemers. Het artikel biedt tevens een overzicht van welke interventies in welke studies zijn onderzocht. Een goed startpunt dus voor begeleiders die meer willen lezen over positieve psychologie in begeleidingssituaties.

​​​​​​​Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G.J., Riper, H., Smit, F. & Bohlmeijer, E. (2013). Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health, 13, 119-139.