Een psychoanalytische benadering van leiderschap. Boekbespreking​​​​​​

Leiderschapsontwikkeling
Psychologie
TsvB 2016 #4

De auteur bespreekt terugblikkend Wat leiders drijft. Een klinische benadering van gedragsverandering in organisaties (2006) van Manfred Kets de Vries. Een belangrijk werk over een belangrijk thema: de drijfveren van leiders. Onze leiders, de mensen die we de verantwoordelijkheid geven om onze bedrijven, scholen, ziekenhuizen, het leger en het land te leiden. Kets de Vries put uit een arsenaal aan verhalen en bouwt daarmee aan anekdotisch bewijs over narcisme aan de top. Antoinette Rijssenbilt zocht naar een meer kwantitatieve onderbouwing van dit fenomeen. De conclusies uit haar proefschrift CEO narcissism: measurement en impact bevestigen de hypothesen dat narcisme vaker voorkomt in de top van organisaties, en dat dit fenomeen goed waarneembaar is door zichtbare en meetbare zaken als media-exposure door de CEO, het beloningsbeleid, groei en de machtsstructuur.

​​​​​​​Jan Pieter Verweij