Een nieuw begin. Over afscheid nemen in de praktijk van de professioneel begeleider​​​​​​

Organisatieontwikkeling
Psychologie
TsvB 2015 #4

In dit artikel onderzoeken de auteurs de moeite met afscheid nemen binnen de context van werk en organisatie. Zij plaatsen het zakelijke afscheid in het licht van hechting en verbinding. Afscheid, verlies en mogelijke rouw zijn geen eindpunt op een rechte lijn in de tijd, maar een terugkerend thema binnen een zich steeds herhalend cyclisch patroon. Deze thema’s worden verkend, mede aan de hand van een krachtig model: de Transitiecirkel die is gebaseerd op het werk van onder meer Bowlby en Kohlrieser. Door de thema’s van de Transitiecirkel op onze levenslijn te plaatsen, wordt duidelijk dat we geneigd zijn patronen uit ons verleden te herhalen. Dit geldt evenzeer binnen organisaties en voor hun leiders. Inzicht in hechtingstijlen biedt de professioneel begeleider handvatten voor bij het vormgeven aan en begeleiden bij afscheid.

​​​​​​​Jakob van Wielink en Leo Wilhelm