Een nachtje slapen (column)​​​​​​

Begeleidingskunde
TsvB 2016 #2

In zijn tweede column voor de jaargang 2016 heeft Joris Brenninkmeijer te kampen met enige mismoedigheid, in een kleine vertelling waarin een Begeleider, een Onderzoeker en enkele Organisaties om de voorrang strijden. Het pad dat de Begeleider eerdaags nog zo aanlokkelijk had geleken, was beslist niet zo eenvoudig begaanbaar als hij zich had voorgesteld.

​​​​​​​Joris Brenninkmeijer