Een betekenisvolle bijdrage​​​​​​

Groepsontwikkeling
TsvB 2013 #1

Sonja Vlaars artikel ‘Diagnose-instrumenten bij teambegeleiding’ (TsvB 2013-01) gaat over het nemen van weloverwogen beslissingen, door opdrachtgever en teamcoach, bij de keuze van een instrument voor het meten van teamkenmerken. Het is prettig geschreven, informatiedicht en gericht op een methodische aanpak. De opbouw is gedoseerd en de lezer kan de informatie direct toepassen in de eigen praktijk. Daarnaast geeft het artikel aanknopingspunten voor de reflectie op het eigen handelen als teamcoach. Wat biedt het artikel ons als teamcoach en opleider?...

​​​​​​​Doorn, G.J. van Lingsma, M.M.