Een andere visie op reflectie​​​​​​

Begeleidingskunde
Persoonlijke ontwikkeling
Reflectie en bewustwording
TsvB 2018 #1

Het thema reflectie houdt begeleidingskundigen al decennialang bezig; het is daarom goed dat Luken in ‘Reflecteren over reflectie’ kritisch stilstaat bij dit thema, aldus de auteur. Hij is het met Luken eens dat reflectie te veel wordt benaderd vanuit cartesiaans, dualistisch denken en soms negatieve effecten heeft. Maar hij verschilt van mening wat betreft de visie op het belang van reflectie en op de oorzaken van de negatieve verschijnselen. Hij licht dat in deze reactie toe met behulp van inzichten uit onderzoek.

​​​​​​​Fred Korthagen