E-coaching​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken

Alexander Waringa van de Universiteit van Tilburg doet onderzoek naar de effectiviteit van e-coaching; daar gaan deze twee artikelen over. Allereerst een interview waarin Waringa onder meer uiteenzet wat voor hem de aanleiding was voor het onderzoek. Hij constateerde dat - hoewel coaching op grote schaal toegepast wordt in het bedrijfsleven - er eigenlijk weinig wetenschappelijk onderzoek is over de werking van coaching. Dit inspireerde Waringa om dit onderzoek zelf te gaan doen en hij koos ervoor het te richten op de meest moderne variant van coachen: e-coaching. E-coaching vraagt, volgens Waringa, andere vaardigheden van een coach dan ‘face to face'-coaching. Waringa ontwikkelde dan ook een training om te leren hoe je online werkt als coach.

Deze training bevat onder andere elementen uit de literatuurwetenschap. Wat daaruit geleerd kan worden om e-coaching effectief te maken, wordt beschreven in het tweede artikel. Daarin beschrijft Waringa op welke manier de door de coachee geschreven teksten door de coach geanalyseerd kunnen worden, zodat eruit gehaald kan worden wat relevant is voor het coachingsproces. Eenzelfde analyse kan de coach toepassen op hetgeen hij schrijft aan de cliënt. In het onderzoek van Waringa komen de dagelijkse praktijk van het coachen, het opleiden van coaches, nieuwe ontwikkelingen in de begeleidingskunde en wetenschap op een mooie manier samen. Een voorbeeld voor andere begeleidingskundigen.

Walraven, H. & Kemp, A. van der (2013). Je ziet het niet in de ogen, maar in de teksten. Interview met Alexander Waringa. Loopbaan Magazine.
Waringa, A., Ribbers, A. & Peters, M. (2013). Het digitale gesprek. Tijdschrift voor Coaching.

​​​​​​​Walraven, H. & Kemp, A. van der (2013). Je ziet het niet in de ogen, maar in de teksten. Interview met Alexander Waringa. Loopbaan Magazine.Waringa, A., Ribbers, A. & Peters, M. (2013). Het digitale gesprek. Tijdschrift voor Coaching.