Dynamisch balanceren tussen afstand en nabijheid​​​​​​

Methoden en technieken
TsvB 2014 #3

Wie zich bezighoudt met professionele begeleiding, krijgt geregeld te maken met vragen over afstand en nabijheid. Dit artikel beziet die vragen aan de hand van themagecentreerde interactie ofwel TGI.

​​​​​​​Genuit, M.