Dwalen in het sprookjesbos​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
Reflectie en bewustwording
TsvB 2016 #1

Als coaches en supervisoren zijn we gericht op het oproepen en aanvaarden van de geleefde ervaring en tevens op het begrijpen daarvan in reflectie en bespiegeling. In dit artikel presenteert de auteur een werkvorm die erop gericht is de ervaring van de ‘participation mystique’ te combineren met een reflectief verstaan van de eigen levensweg. Dit door, al wandelend in het bos, te luisteren naar het sprookje van Roodkapje en ondertussen met de wandelpartner, geleid door de vertelling, ervaringen uit het eigen leven uit te wisselen. In het artikel beschrijft hij het feitelijke verloop van de workshop en geeft een samenvatting van de reacties van de deelnemers. De Ronde besluit met een korte reflectie op de psychologische betekenis van sprookjes en het idee van de ‘participation mystique’ daarbij. 

​​​​​​​Michiel de Ronde