Drie tips voor vrouwen ​​​​​​

Psychologie

Lezing van COO Sheryl Sandberg voor de TED Conference. Ze bespreekt waarom het percentage vrouwen dat de top bereikt nog steeds lager is dan het percentage mannen. Ze spreekt over onderzoek waaruit blijkt dat voor vrouwen geldt dat competent zijn als leider positief correleert met gerespecteerd worden, maar negatief met aardig gevonden worden. Bij mannen daarentegen correleert competent zijn als leider juist positief met gerespecteerd worden én met aardig gevonden worden. Ten slotte geeft Sandberg drie belangrijke adviezen.

 

Bekijk hier de video:

​​​​​​​