Diversiteit en vriendschap over de grenzen​​​​​​

Begeleidingskunde
Communicatie
Persoonlijke ontwikkeling
TsvB 2017 #4

Voor de internationale uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionals in supervisie en coaching, coördineert en stimuleert ANSE internationale intervisiegroepen. Zo’n IIG wordt meestal spontaan gevormd tijdens een ANSE-bijeenkomst. In de afgelopen jaren was de auteur deelnemer aan zo’n IIG. Het openstaan en het nemen van internationale initiatieven blijkt niet alleen een verrijking te bieden door het omgaan met (meer) diversiteit, maar kan ook leiden tot meer interesse in internationale intervisie. ‘Die verschillen tussen ons zullen er wel blijven. Maar we ontdekken ook overeenkomsten, en die worden gekoesterd.’

Download artikel 

​​​​​​​Gerian Dijhuizen