Dierenmetaforen en de Roos van Leary​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
TsvB 2016 #1

Elementen van de natuur bieden een supervisor uiteenlopende mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan. Alle diersoorten met hun specifieke eigenschappen en gedragingen zijn te plaatsen in de Roos van Leary. Om de dieren als metafoor in de Roos goed te kunnen inzetten, is het belangrijk dat de begeleider vaardig is met het gebruik van de Roos en met omgekeerd interveniëren. Dieren als metafoor kunnen samen gebruikt worden met andere begeleidingsmethodieken waarmee de supervisor bekend is (zoals dramaspel, opstellingenwerk, kernkwadranten of het enneagram). Dieren kunnen getekend, geschilderd of gekleid worden, om beeldend expressie te geven aan een (meestal) onbewuste laag van weten. Het gebruik van metaforen stimuleert speelsheid en creativiteit en het activeert de belevingswereld. In dit artikel belicht Van der Hout de toegevoegde waarde van deze werkwijze, aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

​​​​​​​Nora van der Hout