Dialoog en de kracht van aandacht (reactie)​​​​​​

Organisatieontwikkeling
Veranderingen
TsvB 2013 #4

Duurzame inzetbaarheid is voor veel organisaties, zoals ziekenhuizen, van groot belang. De aard van veel werk is complex en veranderlijk. Daarom is continu leren meer dan ooit een vereiste. Daarnaast vergrijst en ontgroent de bevolking; in de zorg is er zelfs sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Doordat we steeds ouder worden, komen er meer patiënten en steeds minder mensen om deze patiënten te behandelen, te begeleiden en te verzorgen. Een cabaretier schetste laatst de toekomst van Nederland: ‘Over een tijdje ligt de helft van de bevolking in een in ziekenhuisbed en de andere helft staat ernaast.’ Mede vanwege de vergrijzing is langer doorwerken nodig om pensioen en AOW betaalbaar te houden en de zorg op peil te houden. Een belangrijke vraag is dan: hoe blijven mensen inzetbaar, liefst tot aan hun 65e jaar of zelfs erna?

Reactie op  'Dialoog als sleutel voor duurzame inzetbaarheid' (TsvB 2013-04)

​​​​​​​Nauta, A. Ven, C. van de