Diagnose van de moderniteit: Boekbespreking​​​​​​

Emoties
Filosofie
Groepsontwikkeling
TsvB 2017 #2

De Zwart bespreekt Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid van Zygmunt Bauman (2011). Dit boek biedt volgens hem voor begeleidingskundigen een toegankelijke samenvatting en verheldering van Baumans baanbrekende analyse van de westerse maatschappelijke situatie. In een samenleving die steeds ingewikkelder en fragmentarischer wordt, kunnen de waarden van individuen nogal verschillen. Voor het individu is er alleen nog een subjectieve waarheid. We moeten als begeleidingskundigen kunnen accepteren dat de overtuiging van de ander net zo ‘waar’ en geldig is als de onze, zo stelt hij naar aanleiding van het boek.

​​​​​​​Theo de Zwart