Diagnose-instrumenten bij teamcoaching​​​​​​

Groepsontwikkeling
Methoden en technieken
TsvB 2013 #1

De aandacht voor talentontwikkeling en de prestatie van teams is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch valt het op dat organisaties het sociale kapitaal en het functioneren van teams nauwelijks in kaart brengen of meten. Een meting van teamkarakteristieken kan een krachtig hulpmiddel zijn in het bredere proces van teamdiagnose en talentmanagement. Dit artikel gaat in op twee benaderingen voor het inzetten van instrumenten voor teamdiagnose: de klassieke benadering die gebaseerd is op metingen van individuele teamleden en de systemische benadering die uitgaat van het team als een geheel. In de praktijk wordt de keuze voor een benadering van teambegeleiding zelden onderbouwd. Het ontbreekt veel organisaties en teambegeleiders aan kennis en ervaring over de beschikbare instrumenten en toepassingsmogelijkheden. De auteur reikt met dit artikel een aantal overwegingen aan die van belang zijn voor de afstemming tussen de opdrachtgever en de teamcoach, zodat begeleiding van het team effectief kan worden ingezet en zal leiden tot een betere samenwerking en teamfunctioneren.

​​​​​​​Vlaar, S.