De zeven levensfasen van de levensschool - Boekbespreking​​​​​​

Identiteit
Leren en ontwikkelen
Zingeving en bezieling
TsvB 2020 #3

De auteur bespreekt in deze bijdrage Dagboek van de ziel. De zeven levensfasen van Bertie Hendriks en Mirjam Tirion-Ietswaart (2013). Dit boek is bedoeld als hulp- en inspiratiebron om je te ontwikkelen als mens. Met het bewust worden van patronen ontstaat er ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. De auteur bespreekt het werk aan de hand van de in het boek beschreven zeven fasen. Ze is enthousiast, maar er zijn ook kritiekpunten te noteren.

​​​​​​​Tijn Ponjee