De vrijmoedige begeleider​​​​​​

Reflectie en bewustwording
Organisatieontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
TsvB 2019 #4

In dit artikel verkent de auteur wat het voor een begeleider betekent om op het randje te opereren. Hij doet dit aan de hand van de kwaliteit van het vrijmoedig spreken. Na een korte uiteenzetting hierover beschrijft hij vier voorbeelden van succes, geworstel en mislukking uit zijn praktijk als coach en teambegeleider. Na iedere casus volgt een korte beschouwing - niet bedoeld als recept, maar om te inspireren tot (verdere) reflectie op het vrijmoedige spreken van de lezer.

​​​​​​​Joris Brenninkmeijer