De tragiek van goede bedoelingen​​​​​​

TsvB 2022 #2

De redactie sprak met Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar bestuur te Den Haag en hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University. Frissen is sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis en vooral over de toenemende overheidsbemoeienis tot achter de voordeur. In zijn boek De fatale staat (2013) betoogt hij bijvoorbeeld dat een staat die de tragiek niet aanvaardt, gevaarlijk is.

​​​​​​​Carole van de Logt