De schoonheid van kwetsbaarheid​​​​​​

TsvB 2022 #2

In dit boek houden de auteurs een warm pleidooi voor meer medemenselijkheid in de zorg. Meer oog voor de schoonheid van mensen die leven in kwetsbaarheid geeft het leven pas echt zin. Door het slechten van stigma’s en vooroordelen kan de hulpverlener leren hen te zien als gelijke met dezelfde noden en behoeften.

​​​​​​​Andreas Tasma