De scène begrijpen. Non-verbale betrekkingsdynamiek in theorie en praktijk​​​​​​

Begeleidingskunde
Psychologie
Reflectie en bewustwording
TsvB 2018 #2

‘Szenisch verstehen’ is een begrip uit de psychoanalyse dat gebruikt wordt om de onbewuste relatie tussen therapeut en cliënt te begrijpen. De auteur verkent in dit artikel literatuur over szenisch verstehen en kijkt aan de hand van dit begrip naar non-verbale momenten (scènes) uit de eigen coachingspraktijk. Hij onderzoekt of het instrument te gebruiken is om non-verbale momenten meer in het coachingsproces te betrekken. Szenisch verstehen kan de coach helpen de interactiedynamiek in de coachingsrelatie waar te nemen en begrijpen, om zo een doorbraak in het coachingsproces te bereiken.
 

Download PDF

​​​​​​​Willy Bakers