De roeping van de begeleider om transitie te helpen vormgeven - Een vervolg​​​​​​

Methoden en technieken
Leiderschapsontwikkeling
Identiteit
TsvB 2020 JUBILEUMNUMMER

Professionele begeleiding gaat over het initiëren, stimuleren en vormgeven van transitie. Een van de belangrijkste oorzaken van falend (bege)leiderschap is dat er onvoldoende met een transitiebril naar verandering wordt gekeken. Veranderingen gaan daarbij over wat je de zichtbare buitenkant kunt noemen. Transitie vindt echter plaats in de onderstroom, met korte- en langetermijneffecten op identiteitsniveau. Belangrijke vragen zijn dus: waar kom je vandaan, waar ben je nu en waar beweeg je naartoe?

​​​​​​​Jakob van Wielink en Leo Wilhelm