De organisatie als levend systeem​​​​​​

Organisatieontwikkeling
TsvB 2013 #4

Het systemisch werken heeft onder begeleiders een zekere reputatie verworven. Voor een belangrijk deel valt dat op het conto te schrijven van de populariteit van de familie- en organisatieopstellingen. Die methode heeft als bijzondere werking om dynamieken in families of organisaties zichtbaar en ervaarbaar te maken, wat tot diepe inzichten kan leiden. In Systemisch adviseren gaat het evenwel niet of nauwelijks over opstellingen. Siebke Kaat en Anton de Kroon richten zich op het verhelderen van de principes achter het werken met opstellingen. Die principes zijn voor hen de kern van wat ze noemen systemischfenomenologisch kijken naar organisaties. Hun uitgangspunt is dat een organisatie een levend systeem is, dat net als andere systemen in de natuur goed functioneert als aan een aantal basisbehoeften is voldaan. De auteurs noemen er vijf...

​​​​​​​Brenninkmeijer, J.H.