De natuur als leermeester​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
TsvB 2016 #1

Tien perspectieven uit de natuur (2013) van Douwe Jan Joustra, Caroline van Leenders en Bowine Wijffels is een handzaam boekje over ‘biomimicry’, een relatief nieuwe discipline die nagaat wat we als mensen kunnen leren van de natuur als het gaat om werken, wonen en samenleven. De grondlegger ervan is Janine Benyus. Duurzaamheid staat centraal in deze manier van denken; het is een pleidooi om onszelf als mensen terug te brengen in de natuurlijke kringloop die aan de basis staat van alle leven. De auteurs pleiten, na de industriële revolutie, voor een fase van ecologische civilisatie, die van groot belang kan zijn voor ons werk als professioneel begeleiders. Het boekje geeft volop doorkijkjes om de natuur als leermeester te gebruiken. Kees Faber onderneemt een poging om enkele gedachten eruit door te denken richting begeleidingskunde.

​​​​​​​Kees Faber