De kunst van vallen en weer opstaan​​​​​​

Persoonlijke ontwikkeling
Reflectie en bewustwording
TsvB 2016 #3

Falen, kwetsbaarheid en moed vormen de kernthema’s in het werk van de Amerikaanse wetenschapper Brené Brown. In haar eerste boek, I thought it was just me, onderzoekt ze het begrip schaamte en introduceert ze de nieuwe term schaamteveerkracht ofwel het idee dat je met empathie, moed, compassie en verbondenheid je eigen schaamte kunt hanteren. Dezelfde thema’s keren terug in The gifts of imperfection, waarin ze zich concentreert op authenticiteit. Daring greatly vond veel weerklank, vooral omdat Brown de kunst verstaat zichzelf als voorbeeld te nemen. Ze gebruikt haar eigen worstelingen met perfectionisme en afkeer van het tonen van zwakte, en maakt daarna het persoonlijke universeel. Deze bijdrage aan Waarnemingen richt zich op Browns nieuwste boek: Rising strong, dat gaat over de kunst van het vallen en weer opstaan.

Download artikel

​​​​​​​Agnes Heerdink en Joris Brenninkmeijer