De kracht van positieve gespreksvoering binnen coaching en supervisie​​​​​​

TsvB 2022 #1

De positieve psychologie is als theoretisch concept verbonden aan werkgeluk. Het is een wetenschappelijke stroming die voortdurend het welzijn van mensen onderzoekt. De positieve psychologie focust op wat werkt. De auteur zet aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld uiteen hoe vanuit dit uitgangspunt werken kan uitpakken. De positieve psychologie kan voor de begeleidingskunde zeker van meerwaarde zijn.

​​​​​​​Marlies Jellema