De goede oude tijd​​​​​​

Groepsontwikkeling

De crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse stijgende welvaart, de jaren zestig, de Golfoorlog, ouders die beiden werken, het groeiend aantal scheidingen. Zomaar een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar die invloed hebben op wie je bent en op wat je belangrijk vindt. Elke generatie maakt zijn eigen stukje geschiedenis mee en ontwikkelt dus eigen waarden en normen. Geldt dit ook voor werkwaarden? Die vraag vormde het uitgangspunt van het in dit artikel beschreven onderzoek. Drie generaties - de Stille Generatie, de Babyboomers en de Generatie X - zijn bekeken wat betreft belangrijke werkwaarden. Wetenschappelijk onderzoek over generaties en hun werkwaarden levert tot op heden tegenstrijdige resultaten op, vaak als gevolg van de impact van zowel de generatie als leeftijd op werkwaarden. Deze onderzoekers hebben dan ook de relatie tussen leeftijd, generatie en werkwaarden willen ontwarren. Er blijken (kleine) verschillen te zijn tussen de drie onderzochte generaties. Daarnaast toont de vergelijking van de generatieanalyse met de leeftijdsanalyse aan dat de generatie meer invloed heeft op werkwaarden dan leeftijd. Werkwaarden hebben invloed op loopbaankeuzen, motivatie, beroepsuitoefening en communicatie; zaken die aan de orde komen bij supervisie en coaching. Reden genoeg om ons als begeleiders te verdiepen in deze materie.

​​​​​​​Hansen, J.C. & Leuty, M.E. (2012). Work values across generations. Journal of Career Assessment, 20, 34-52.